مدیریت پروژه (PJS)

با استفاده از گروه محصول مدیریت پروژه در ERP فناپ زیرساخت یا فنارپی، مدیریت چرخه عمر پروژه میسر و گروه‌های فرایندی استاندارد PMBOK پشتیبانی می‌شود. بهینگی این راهکار، عملکرد یکپارچه و تعامل هم‌افزا با سایر بخش‌ها را امکان پذیر می‌کند. فرایندهای این گروه محصول در فنارپی، از جمله زمان‌بندی، تخصیص منابع، میز کار به عنوان دسته‌ای از فرایندهای کلیدی فنارپی، بصورت یکپارچه، برای مدیریت وظایف و بسته‌های کاری استفاده می‌شوند.
Image

مدیریت پروژه (PJS)

راهکار مدیریت پروژه فنارپی در بستری هماهنگ و یکپارچه با سایر محصولات فنارپی، امکان رصد دقیق پیشرفت پروژه‌ها و وضعیت منابع لازم را امکان پذیر می‌کند.

در صورتی که سازمان شما مجموعه‌ای پروژه‌محور باشد یا حتی یک مجموعه با داشتن تعدادی پروژه در سال باشد، می‌توانید با محصول مدیریت پروژه فنارپی ارتباط لحظه‌ای را با تمام محصولات دیگر برقرار کنید و با داشتن یک شبکه یکپارچه از اطلاعات و سیستم‌های موجود در آنها برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای انجام پروژه‌های خود داشته باشید.

از امکانات این محصول، می‌توان به قابلیت تخصیص منابع، تعریف دستور کار پایه، تعریف زمان‌بندی، مدیریت وظایف و پیگیری و کنترل پرروژه نام برد.

از مهم‌ترین مزایای این گروه محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویــژگی‌هـا:

امکان زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها
بهبود امکان تخصیص منابع به پروژه‌ها
افزایش بهره‌وری با فرایندهای مدیریت وظایف و مدیریت اجرای پروژه
بهبود برنامه‌ریزی کارها براساس ساختار شکست کار
یکپارچگی اطلاعات لازم برای پروژه‌ها با سایر سیستم‌ها

مفهوم مدیریت پروژه

مدیریت پروژه به معنای برنامه‌ریزی، اجرا، و کنترل فعالیت‌ها و منابعی است که به منظور دستیابی به اهداف خاصی در یک پروژه انجام می‌شود. پروژه‌ها معمولاً دارای محدودیت‌های زمانی، منابع مالی، و اهداف خاصی هستند، و مدیریت پروژه برای اطمینان از اینکه پروژه در محدودیت‌های مشخص انجام شود و اهداف مورد نظر به‌طور موثر و به موقع دست‌یافته شوند، انجام می‌شود.

این مدیریت شامل مراحل مختلفی می‌شود که عبارت است از:

ویــژگی‌هـا:

۱.تعریف اهداف

در این مرحله، اهداف پروژه به دقت تعریف می‌شوند و باید کاملاً درک شوند تا در ادامه پروژه بتوان به آن‌ها پایبند بود.

۲. برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی پروژه شامل تخصیص منابع، تعیین زمان‌بندی، ایجاد ساختار کاری، و تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای تیم پروژه می‌شود.

۳. اجرا

در این مرحله، فعالیت‌های پروژه انجام می‌شوند و منابع مورد نیاز برای پیشروی پروژه فعالیت می‌کنند.

۴. کنترل

مدیریت در اینجا باید به مراقبت دقیق از پیشرفت پروژه و کنترل تطابق آن با برنامه توجه کند. در این مرحله، مسائل غیر قابل پیش‌بینی و تغییرات ممکن است مدیریت شود.

۵. ارزیابی

پس از اتمام پروژه، عملکرد و نتایج پروژه برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌شود تا از تجربیات به دست آمده برای پروژه‌های آینده استفاده شود.

موفقیت در اینجا به معنای دستیابی به اهداف پروژه در محدودیت‌های زمانی و منابع مشخص است، و مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، مدیریت زمان، و تیمی از اهمیت بالایی برخوردارند. همچنین، استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه مانند نمودارهای گانت، نمودارهای پرت، و نرم‌افزارها نیز می‌تواند به بهبود این مدیریت کمک کند.

درخواست نسخه ی نمایشی ERP

با یکی از کارشناسان ما همراه باشید.

سایر محصولات