مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

مهم‌ترین مزیت گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی با ERP فناپ زیرساخت، محوریت نگرش سرمایه‌ای به منابع انسانی سازمان و الهام‌گرفتن از مدل‌های تعالی سرمایه انسانی است. فرایندهای این گروه محصول محرکی توانمندساز هستند تا در کنار برخورداری از راهکاری نرم افزاری، سیستم مدیریتی سازمان را در حوزه سرمایه انسانی ارتقا دهند و در سطح مطلوب سازمان‌های توسعه یافته، حفظ نمایند. با گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت جذب و استخدام، نگهداری سرمایه انسانی، حقوق و دستمزد و جبران خدمت، آموزش و توسعه سرمایه انسانی به نحوی بهینه و در ارتباط با سایر گروه امکان پذیر می‌شود.
Image

مدیریت جذب (RCS)

امروزه بهره‌مندی از نیروی انسانی کارامد، مزیت رقابتی مهمی در سازمان‌ها محسوب می‌شود زیرا نفرات کارآزموده و استفاده از توانایی‌های آن‌ها در موقعیت‌های مناسب، از عوامل موفقیت سازمان به شمار می‌رود. محصول مدیریت جذب در فنارپی، همه فعالیت‌های مرتبط با تامین نیروی انسانی برای سازمان‌ها از دریافت و بررسی نیازهای جذب نیرو تا مدیریت انفصال نیروها را شامل می‌شود. مدیریت سرمایه انسانی با ERP مزایای فراوانی دارد.

ازجمله مزایای محصول مدیریت سرمایه انسانی برای حذف رویه‌های سنتی در زمینه مدیریت جذب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویــژگی‌هـا:

برنامه‌ریزی برای شناسایی نیازمندی‌های شغلی سازمان
کمک به ارتقای سطح دانش سازمان از طریق جذب افراد توانمند
کمک به شناسایی استعدادها و نخبگان
تسریع در جذب افراد براساس ظرفیت آن‌ها نسبت به شرح وظایف
بهبود کارایی سازمان

توسعه سرمایه انسانی (TRS)

نیروی انسانی، به عنوان سرمایه اصلی یک سازمان، نیازمند نگه‌داشت، توسعه، پرورش، برنامه‌ریزی و ارتقا است تا سازمان بتواند از این دارایی‌های ارزشمند بصورت بهینه‌ای بهره‌مند شود. با توجه به اهمیتی که آموزش در افزایش رضایت پرسنل و حفظ آنها، ارتقای سطح دانش سازمان‌ و بهبود برند آن دارد، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است.

محصول توسعه سرمایه انسانی در فنارپی به منظور بهبود برنامه‌ریزی و انجام آموزش‌های درون سازمانی، امکان نیازسنجی آموزشی‌ نیروی انسانی، تعریف دوره‌های آموزشی مورد نیاز، تدوین تقویم آموزشی، سنجش اثربخشی آموزش‌های صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد سرمایه انسانی را ممکن می‌کند.

ازجمله قابلیت‌ها این محصول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ویــژگی‌هـا:

نگه‌داشت، توسعه، پرورش، برنامه‌ریزی و ارتقای منابع انسانی
تعریف و ویرایش دوره‌های اجرا، شایستگی، تامین‌کننده آموزش، زمان اجرا و طبقه‌بندی آن‌
افزایش سطح دانش سازمان‌ها
کمک به افزایش رضایت پرسنل و حفظ آن‌ها

مدیریت حضور و غیاب (TAM)

مدیریت حضور و غیاب یا تردد در راهکار جامع سازمانی فنارپی با بهره‌گیری از به‌روزترین به‌روش‌های موجود و محاسبات توسعه یافته است. این محصول به صورت یکپارچه با پنل‌های انگشت نگار و پشتیبانی از کلیه فرآیندهای مرتبط با مرخصی، ماموریت، مدیریت کارکرد، اضافه کار و غیره، امکان محاسبه دقیق میزان حضور و کارکرد پرسنل را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند.

مهم‌ترین مزایای محصول مدیریت حضور و غیاب فناریی عبارتند از:

ویــژگی‌هـا:

ایجاد شفافیت
مدیریت زمان
اجتناب از خطای انسانی
افزایش نظم در سازمان
کاهش غیبت‌های غیرموجه
بهبود رضایت کارکنان

جبران خدمت (PCN)

در هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ با وجود تعداد زیاد پرسنل، محاسبات مربوط به حقوق، اضافه کار، پاداش و تسویه، فرایندی دشوار و دغدغه بسیاری از مدیران است. محصول جبران خدمت در فنارپی، ضمن ارتباط یکپارچه با سایر محصولات از جمله مدیریت سرمایه انسانی و مالی و … امکان محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی، تحلیل و پرداخت را فراهم می‌کند.

امکانات محصول جبران خدمت در فنارپی عبارتند از:

ویــژگی‌هـا:

تعریف تمام المان‌های موثر در فیش حقوقی پرسنل مانند پارامترهای دستمزد، شعبه‌های مالی و مالیاتی و غیره.
امکان دسته‌بندی گروهی از افراد براساس احکام حقوقی و پاداشی و یا براساس سمت و واحد
دریافت لیست‌های بیمه و مالیات، فیش‌های حقوقی و یا اسناد حسابداری
امکان تعریف پارامتر‌هایی نظیر بیمه تکمیلی، وام و اقساط
مدیریت محاسبات حقوق و دستمزد و رفاهیات
انجام محاسبات تسویه و پایان فرایند استخدام

روابط کار و کارکنان (EMS)

محصول روابط کار و کارکنان با بهبود فرایندهای استخدام، تعیین ساختار مناسب سازمان، تخصیص مناسب فعالیت‌ها به کارکنان و سیستماتیک کردن قراردادها و اقدامات انضباطی از طریق یکپارچگی میان تمام فرایندهای موجود در محصول مدیریت سرمایه انسانی از  استخدام، قرارداد، مسائل انضباطی و غیره، به‌منظور بهبود و ایجاد ارتباط میان فعالیت‌ها و ساختار سرمایه انسانی و کارکنان ارائه شده است. این محصول که موجب بهبود ارتباطات، فعالیت‌ها، ساختار سرمایه انسانی و کارمندان است، شامل تمام مراحل استخدام، قرارداد و حتی مسائل پس از قرارداد مانند مسائل انظباطی است تا به افزایش بهره‌وری در کارمندان که همان سرمایه انسانی هر سازمانی هستند، کمک کند.

مزایای محصول روابط کار و کارکنان به شرح ذیل است:

ویــژگی‌هـا:

بهبود فرایندهای استخدام
تعیین ساختار مناسب سازمان
تخصیص مناسب‌تر کارها براساس کارکنان
سیستماتیک کردن قراردادها و اقدامات انضباطی

درخواست نسخه ی نمایشی ERP

با یکی از کارشناسان ما همراه باشید.

سایر محصولات