محصولات و خدمات

بـا هم در مسیـر هوشمنـدسـازی

شریک راهبردی کسب‌و‌کارها
در مسیر هوشمندسازی

فناپ زیرساخت به کسب‌وکارهای مختلف در هر ابعادی کمک می‌کند تا بهترین راهکارهای تحول دیجیتال را به فراخور ساختار و رویکرد سازمان گزینش کنند. راهکارهایی که پیچیدگی‌های فرایندها را کاهش، بهره‌وری را افزایش بدهند و تجربه دیجیتالی مشتری را بهبود ببخشند.

کسب‌و کارها می‌توانند با انتخاب راهکارهای نوآورانه فناپ زیرساخت به حرکت خود در مسیر تحول دیجیتال شتاب بدهند.

خدمات عمومی و تخصصی

بـر پایه راهـکار

فناپ زیرساخت سبد کاملی از خدمات و محصولات یکپارچه را برای پاسخگویی به نیازهای صنعت و سازمان‌های بزرگ ارائه می‌کند.

بر پایه صنعت

هدف ما همراهی صنایع در مسیر تحول دیجیتال و همچنین ایجاد زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات است.

بر پایه مقیاس

فناپ زیرساخت دامنه گسترده ای از کسب‌و کارها در ابعاد مختلف را در مسیرهوشمندسازی و تحول دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

لیوینگ لب

لیوینگ لب فناپ زیرساخت یک زیست بوم برای آزمودن، توسعه دادن و تکامل محصولات درفرایند تجاری‌سازی است که از پرورش ايده‌ها تا رسيدن به محصول اوليه را در بر می‌گیرد.

آکادمی صنعت ۴

آکادمی صنعت ۴ برای پرورش شایستگی‌های فردی با هدف افزایش توانمندی سازمان راه‌اندازی شده تا پیشرفت در مسیر تحول دیجیتال با بیشترین بهره‌وری دستیافتنی بشود.

مشاوره

دانش و تجربه فناپ زیرساخت در اجرای پروژه‌های مقیاس بزرگ، اندوخته ارزشمندی در اختیار این مجموعه قرار داده که بتواند بهترین مشاوره را به کسب‌وکارها در تحول دیجیتال ارائه کند.

چرا فناپ زیرساخت

یکپارچگی خدمات زیرساخت
یکپارچگی خدمات زیرساخت
مشتریان می‌توانند براحتی با برون‌سپاری تمام بخش‌های هوشمندسازی صنعت خود به فناپ زیرساخت، از ارزش‌افزوده همنشینی رایانش ابری، اینترنت اشیا و راهکار جامع مدیریت منابع سازمانی بهره‌مند شوند.
سرمایه انسانی متخصص
سرمایه انسانی متخصص
سرمایه انسانی شرکت فناپ زیرساخت متشکل از کارشناسانی است که در حوزه‌ه هوشمندسازی صنایع تخصص دارند و همین موضوع، این مجموعه را به بازیگری شاخص در صنعت تبدیل کرده است.
مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی
در شرایط کنونی که نقدینگی پایین، آسیب‌های متعددی را به پروژه‌ها تحمیل کرده، فناپ زیرساخت با توان نقدینگی بالا تمامی پروژه‌های مشتریان خود را بدون آسیب دیدن از مشکلات مالی به بهره‌برداری می‌رساند.