سه‌گانه تـخصص، تجـربه و نـوآوری

فناپ زیرساخت، فراتر از یک شریک راهبردی و به عنوان نخستین اپراتور صنعت هوشمند کشور، بخوبی می‌داند که چگونه صنایع و سازمان‌ها را در مسیر تحول و کشف ظرفیت‌ها، همراهی ‌کند.
تجربه گسترده متخصصان فنـاپ زیرساخت به شرکت‌ها کمک می‌کند، مسیر تحول روشنی را طراحی کنند که با کمترین هزینه و در سریع‎‌ترین زمان به اهداف تعیین شده، برسند.
پیشینه مدیران و کارشناسان فناپ زیرساخت، در هدایت‌ صنایع بزرگ کشور بسوی هوشمندسازی، گذارِ مطمئن سازمان‌ها در مسیر تحول و دستیابی به الزامات انقلاب صنعتی چهارم را تضمین می‌کند. خروجی پروژه‌های مقیاس بزرگی که در فناپ زیرساخت به نتیجه رسیده است نشان می‌دهد رونق‌بخشی به کسب‌وکارها در هر اندازه و در همه بخش‌ها، دستاورد بهره‌گیری از مزایای هوشمندسازی در حوزه‌های مختلف است.

مهدی ایزدیار مدیـرعامل و عضــو هیـات مدیـره

یعقوبعلی نوروزی
یعقوبعلی نوروزی

عضو هیات مدیره و جانشین مدیرعامل در کسب وکارهای یکپارچگی زیرساخت

محمدرضا رفیعی دیزجی
محمدرضا رفیعی دیزجی

عضو هیات مدیره و معاون مالی و پشتیبانی

داور نظری
داور نظری

جانشین مدیرعامل در توسعه و فناوری

جعفر دولت‌آبادی
جعفر دولت‌آبادی

معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

مجید پیراسته
مجید پیراسته

معاون پشتیبانی فنی

سیدعلی موسوی
سیدعلی موسوی

مدیر ارشد کسب و کارهای جامع اطلاعاتی

دانیال سقائیان
دانیال سقائیان

معاون فروش و توسعه کسب و کار زیرساخت

محمود محمدی نصرآبادی
محمود محمدی نصرآبادی

معاون بازرگانی

سیدمهدی حسینی
سیدمهدی حسینی

مدیر ارشد پروژه‌های کسب و کارهای سلامت هوشمند

وحید فتح‌الله‌زاده
وحید فتح‌الله‌زاده

مدیر واحد طراحی و مهندسی

لیلا قاسمی
لیلا قاسمی

مدیر مالی

مجتبی ابدالی
مجتبی ابدالی

مدیر ارشد پروژه‌های یکپارچگی زیرساخت صنعتی

مهدی خدابنده
مهدی خدابنده

مدیر ارشد پروژه‌های یکپارچگی زیرساخت مالی و بانکی

حمیدرضا حق پرست
حمیدرضا حق پرست

مدیر ارتباطات و برندینگ

سروش میرعمادی
سروش میرعمادی

مدیر واحد حمل و نقل هوشمند

امیر صابری
امیر صابری

مدیر سرمایه انسانی

مژگان قاسمی
مژگان قاسمی

مدیر قراردادها و امور پیمان

عباس شیرین بیان
عباس شیرین بیان

مدیر امور حقوقی

مهدی سیدعلی اکبر
مهدی سیدعلی اکبر

مدیر پشتیبانی