مدیریت دانش و مستندات (KDM)

در گروه محصول مدیریت دانش و مستندات بعنوان یکی از نیازهای پایه‌ای و پشتیبان فرایندهای اصلی سازمان، مدیریت اسناد سازمان در چارچوب الزامات استانداردهای مرتبط با حوزه مدیریت مستندات انجام می‌شود، به نحوی که بصورت متمرکز، مستندات فرایندهای مختلف فنارپی، ثبت، طبقه‌بندی، نگهداری، کنترل و بازیابی شوند. در کنار محصول مدیریت مستندات (DMS)، مدیریت دانش بعنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان، در قالب محصول KMS و با فرایندهای ثبت، انتشار و ارزیابی دانش میسر می‌شود.
Image

مدیریت دانش (KMS)

مدیریت دانش به معنای در دسترس قراردادن نظام‌مند اطلاعات تجربیات و اندوخته‌های علمی به‌گونه‌ای است که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آن‌ها هستند، تا آنها بتوانند فعالیت روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.

این محصول در ERP فناپ زیرساخت یا فنارپی به سازمان‌ها در دستیابی به یک سیستم جامع برای ثبت و استفاده از دانش تولید شده به منظور دانش آفرینی در مجموعه و سپس ارزیابی، بهره‌بردای و انتشار آن‌ها یاری می‌رساند.

ازجمله مهم‌ترین ارزش‌هایی که محصول مدیریت دانش برای سازمان‌ها خلق می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویــژگی‌هـا:

افزایش چابکی در سازمان
امکان اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر با داشتن دانش تجمیعی در سازمان و در نتیجه حل مشکلات در کمترین زمان
افزایش نوآوری در سازمان‌ها
امکان شناسایی کارکنان مستعدتر و کمک به رشد آن‌ها
ارتباط بین متخصصان و بهبود فرایندهای کسب‌وکار

مدیریت مستندات (DMS)

مستندات، شامل رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، استاندارها، نقشه‌ها و دانش فنی است که مدیریت و نگه‌داری از آن‌ها برای مدیران،  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محصول مدیریت مستندات در فنارپی، مدیریت چرخه حیات اسناد در سازمان را تسهیل و امکان طبقه‌بندی، نگه‌داری، کنترل نسخه‌ها، امنیت دسترسی و قابلیت جستجوی سریع و کارآمد مستندات را برای سازمان فراهم می‌کند.

مهم‌ترین مزایای محصول مدیریت مستندات، موارد ذیل است:

ویــژگی‌هـا:

بهبود طبقه‌بندی اسناد
دسته‌بندی دقیق‌تر اسناد
کاهش فضای فیزیکی ذخیره سازی
افزایش امنیت ذخیره سازی اطلاعات
بازیابی و جست و جوی آسان‌تر اسناد
پشتیبان‌گیری راحت‌تر

درخواست نسخه ی نمایشی ERP

با یکی از کارشناسان ما همراه باشید.

سایر محصولات