مدیریت حقوقی (LMS)

مدیریت قراردادها و دعاوی، بعنوان فرایندهای پشتیبان سازمان، در قالب گروه محصول مدیریت حقوقی در سامانه ERP فناپ زیرساخت یا فنارپی میسر می‌شود. ثبت و انعقاد قراردادها در ارتباط با محصولات مدیریت خرید، فروش و مالی، مدیریت تغییرات قراردادها و در نهایت اختتام قرارداد از فرایندهای اصلی محصول مدیریت قراردادها هستند. مدیریت دعاوی، امور مجامع و … نیز در محصول مدیریت دعاوی پشتیبانی می‌شوند.
Image

مدیریت قراردادها (CMS)

محصول مدیریت قراردادها از گروه محصول مدیریت حقوقی در سیستم فنارپی، به‌منظور در اختیار داشتن اطلاعات قراردادها و اطمینان از موارد مطرح‌شده در آنهاست. بهترین روش مدیریت قرارداد به طور یکپارچه از طریق سازمان جریان می‌یابد و با مدیریت و کنترل پروژه ادغام می‌شود، همچنین مدیریت تمامی مراحل امور قراردادهای منعقد شده، که یکی از محوری‌‎ترین و حساس‌ترین چالش سازمان‌‎ها محسوب می‎شود را به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند.

این محصول با ثبت تمام اطلاعات مهم قراردادها، نسبت به صحت آن‌ها و همچنین ایجادنشدن رانت اطلاعاتی به سازمان‌ها کمک می‌کند. همچنین امکان سوء استفاده در ثبت قراردادها یا اشتباه‌های احتمالی را نیز کاهش دهید.

بطور کلی استفاده از سیستم مدیریت قراردادها بصورت یکپار،چه مزایای زیر را برای سازمان‌ها به‌دنبال دارد:

ویــژگی‌هـا:

کاهش زمان تایید یا ویرایش قراردادها
کمک به ارائه دید یکپارچه به قرارداد
بهبود شفافیت در فرایندهای مالی
امکان بررسی دقیق‌تر رعایت مفاد قرارداد
امکان پیگیری مراحل مختلف مالی و تعهدهای قراردادی
بهبود مدیریت اسناد

سیستم مدیریت دعاوی (CLM)

مسائلی که در پروژه به وجود می‌آیند از قبیل ایرادات اسناد مناقصه، شفاف نبودن روابط مالی و فنی، تغییرات و پیچیدگی‌هایی که در طول انجام پروژه رخ می‌دهند، ریسک‌هایی از پروژه که از اختیارات طرفین خارج می‌شوند، کاهش یا افزایش زمان پروژه و آنالیز تاخیر و مسائلی دیگر از جمله مواردی هستند که برای حل و فصل آنها نیاز به یک سیستم جامع مدیریت دعاوی می‌باشد. آگاهی از این علل به پیشگیری از به‌ وجود آمدن ادعا کمک می‌کند و برای حفظ یکپارچگی داده‌ها در فنارپی و استفاده از تمام اطلاعات، محصول مدیریت دعاوی در گروه محصول مدیریت حقوقی از سوی فنارپی توسعه داده شده است.

محصول مدیریت دعاوی فنارپی را می‌توان برای انجام فعالیت ذیل در نظر گرفت:

ویــژگی‌هـا:

موارد حقوقی مربوط به ثبت دعاوی
موارد مربوط به برگزاری مجمع
ثبت اختراع
موارد دعاوی در ارتباط با مسائل HSE
صدور دعاوی

درخواست نسخه ی نمایشی ERP

با یکی از کارشناسان ما همراه باشید.

سایر محصولات