مدیریت نگهداری و تعمیرات (MTC)
گروه محصول مدیریت نگهداری و تعمیرات، بعنوان یکی از رئوس نگهداری پایداری عملکرد دارایی‌های فیزیکی سازمان، امکان دسترسی سریع به اطلاعات و وضعیت تجهیزات (در ارتباط با لایه اتوماسیون صنعتی) و پاسخگویی سریع به وضعیت عملیاتی آنها را در سامانه ERP ایجاد می‌کند. همچنین با امکان تعریف شناسنامه تجهیزات، برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه (PM)، نگهداری مبتنی بر شرایط (CBM)، مدیریت توقفات موجب کاهش فرسایش تجهیزات و افزایش بهره‌وری و قابلیت اطمینان آنها می‌شود.
Image

مدیریت نگهداری و تعمیرات (MTC)

گروه محصول مدیریت نگهداری و تعمیرات در فنارپی، یک ساختار فرایندی یکپارچه و هماهنگ از کلیه اقدامات فنی، اجرایی و مدیریتی قابل اندازه‌گیری مرتبط با تجهیزات سازمان در طول چرخه حیات آن است که رویکردی مبتنی بر دستیابی به سطح مطلوبی از عملکرد و قابلیت اطمینان تجهیزات دارد.

از جمله امکانات گروه محصول مدیریت نگهداری و تعمیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویــژگی‌هـا:

مدیریت و توسعه ساختار و شناسنامه تجهیزات و همچنین نگهداری تاریخچه تغییرات و اقدامات انجام شده
امکان برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، تخصیص منابع، کنترل اثر توقفات، مجوز اجرا و ثبت گزارش دستورکارها
تحلیل علل ریشه‌ای رویدادهای خرابی‌ها مبتنی بر داده‌های استاندارد در اقدامات اصلاحی
تعریف زمان‌بندی و برنامه‌ریزی رو به آینده برای اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر الگوهای زمانی و کارکردی
نگهداری مبتنی بر شرایط با پایش وضعیت تجهیزات در سطح ۲ و تعیین اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه در سطح ۴
مدیریت توقفات شامل تحلیل علل ریشه‌ای توقف، اثرات توقف و برنامه‌ریزی بهینه مبتنی بر توقفات پیش‌بینی شده
محاسبه و دستیابی به شاخص‌های کلیدی مدیریتی و عملکردی

رابط فنیتورینگ (FAN)

«رابط فنیتورنیگ» محصولی برخط در اتوماسیون صنعتی است که با هدف برقراری ارتباط ایمن با سیستم‌های کنترل لایه یک و دریافت، ذخیره و انتقال بلادرنگ اطلاعات به سطوح بالاتر، طراحی و بر اساس استاندارد OPC ارائه شده است. تمام سرویس‌های فنیتورینگ با سازگاری کامل با فناوری‌های روز دنیا توسعه داده شده و با استانداردهای ISA99 و IEC61850 تطابق دارد.

مهم‌ترین امکانات رابط فنیتورینگ عبارت است از:

ویــژگی‌هـا:

خواندن داده‌ها و اطلاعات از کنترلرها و سنسورها : جهت ارتباط با پلتفرم فنیتورینگ با تجهیزات و دستگاه‌ها
دیتاسرور مبتنی بر OPC: جهت برقراری ارتباط با سیستم‌ها و نرم‌افزارهای صنعتی و دریافت داده از آن ها
انتقال و توزیع داده: دریافت داده از لایه‌های پایین‌تر در اتوماسیون صنعتی و انتقال به راهکار ERP
سیستم‌های اجرای تولید(MES)
پنل مدیریت هشدار: ابزاری به منظور ایجاد و نمایش هشدارهای تعریف شده از سوی کاربر
رابط انسان و ماشین (HIMI): به منظور نمایش بصری داده‌ها
هشدار و رخداد: جهت تعریف هشدارها و رویدادها در سیستم و نحوه نمایش آن‌ها به کاربران
گزارش ساز: ایجاد گزارش‌های سفارشی و حرفه‌ای

درخواست نسخه ی نمایشی ERP

با یکی از کارشناسان ما همراه باشید.

سایر محصولات