سنجـش از دور

سنجـش از دور

فناوری سنجش از دور، بواسطه فراهم کردن تصاویر ماهواره‌ای با سطح پوشش وسیع و همچنین زمان تکرارپذیری کوتاه، بعنوان یک منبع اطلاعاتی بسیار مفید می‌تواند در کشاورزی، فرونشست زمین، نقشه آبی و آلودگی و گرد و غبار، کشف و پایش معادن، کاربردهای امنیتی و نظارتی، تحلیل تغییرات کاربری و ساختارهای شهری و … استفاده شود.

راهکار سنجش از دور فناپ زیرساخت در پنج حوزه کشاورزی، فرونشست، منابع آبی، مدیریت سیلاب و آلودگی گرد و غبار استفاده می‌شود و برنامه‌ریزی برای ورود به سایر حوزه‌ها انجام شده است.

 
پیش از کشت

تعیین و شناسایی مناطق مناسب جهت کشت هر محصول با توجه به خصوصیات خاک، شیب زمین، پارامترهای هواشناسی و نیاز محصولات و همچنین بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک جهت اصلاح آن و پیشنهاد نوع و مقدار کودهای مورد نیاز با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی

 

پس از کشت

پایش اتوماتیک مزارع و زمین‌های کشاورزی از نظر نوع محصول کشت شده، پیش‌بینی حجم و بهترین زمان برداشت محصول و بررسی شاخص‌ها و پارامترهای سلامت محصولات همچون سبزینگی میزان نیتروژن و همچنین استفاده از پارامتر های هواشناسی جهت پیش‌بینی انواع بیماری‌های ناشی از تاثیرات جوی

 
معادن

ارائه سامانه تعیین میزان فرونشست معادن و تحلیل‌های مرتبط با آن با توجه به نیاز کارفرما و همچنین شناسایی و کشف مناطق مستعد کانی‌های گوناگون با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

 

مناطق شهری

تعیین میزان فرونشست و همچنین سرعت فرونشست در راستای قائم برای مناطق شهری و همچنین ایجاد سامانه هشدار و شناسایی نقاط محتمل جهت فرونشست با توجه به تحلیل سیگنال فرونشست بدست آمده و مانیتورینگ مراکز حساس جهت فرونشست همچون دکل‌های فشار قوی و باند فرودگاه‌ها

 
بعد از سیلاب

شناسایی مناطق آسیب دیده توسط سیلاب جهت امداد رسانی و برآورد خسارات

 

قبل از سیلاب

ارائه سامانه جهت شناسایی مناطق با پتانسیل بالا برای خطر وقوع سیلاب و همچنین پیش‌بینی سیل و مناطق پر خطر، تعیین و پیش‌بینی مسیر پیشروی سیلاب

 

تولید نقشه‌های آلودگی برای کشور و شناسایی مناطق دارای هواویز، تولید نقشه‌های ذرات معلق و مواد شیمایی موجود در اتمسفر شامل pm2.5 ، pm10، O3،CO ، NO2 و… شناسایی طوفان‌های گرد و غباری به صورت آنی و پیش‌بینی مسیر حرکت آنها و ارائه هشدار

 

 

شناسایی و پایش اتوماتیک منابع آبی کشور نظیر دریاچه‌ها، سدها و رودخانه ها از نظر میزان و حجم آب