گلخانه هوشمند

محصول بیشتر و کاهش مصرف آب با فناوری‌های نوپدید

گلخانه هوشمند چیست؟

در گلخانه هوشمند همه پارامترهای لازم برای كنترل شرايط محيطي پرورش گیاهان، با یک سیستم جامع بصورت هوشمند مدیریت مي‌شود. در این گلخانه‌ها، دما، رطوبت، نور، اکسیژن، دی‌اکسید کربن، درصد اسیدی یا بازی بودن آب و خاك و دیگر مولفه‌ها توسط حس‌گرهای مختلف اندازه‌گیری و پس از پردازش اطلاعات، نتیجه بر اساس سناریوهاي مناسب از پيش تعريف شده به محرك‌ها و تجهيزات هوشمندسازي منتقل می‌شود تا شرایط بهینه و میکرو اقلیم لازم برای محصول موردنظر در محيط گلخانه ایجاد بشود

لایه‌های اصلی سامانه مدیریت گلخانه هوشمند

اهداف کنترل و مديريت هوشمند در گلخانه‌ها

مدیریت و پایش لحظه‌ای پارامترهای مختلف گلخانه
كنترل هوشمند رشد گياه تا زمان مناسب برداشت محصول
ايجاد و نگهداری پايدار شرايط مطلوب و به‌صرفه‌تر ميكرو اقليم‌ها
هوشمندسازی شيوه‌های آبياری و كوددهی
كنترل هوشمند آفت‌ها و جلوگيری از گسترش آن
جلوگيری از سرقت و بهبود امنيت

چرا فناپ زیرساخت؟

راهکار و محصول کاملا بومی
جامعیت راهکار از تامین یا تولید تجهیزات هوشمندسازی تا برنامه‌ها و نرم‌افزارهای بالادستی
تنوع در مدل‌های کسب و کاری
راهکار مبتنی بر رایانش ابری