مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت (QMS)

گروه محصول مدیریت کیفیت، با اجرای جامع فرایندهای کنترل کیفیت محصولات، مواد اولیه، موجودی و کنترل کیفیت حین فرایند و همچنین با ارائه متدولوژی متناسب به منظور اجرای الزامات استانداردهای سری ISO9000 در سازمان، ضمن تحلیل نتایج و بررسی بازخوردها، موجب تضمین کیفیت و برآورده شدن رضایت مشتریان سازمان می‌شود.

 ارزش افزوده اصلی، این گروه محصول در ارتباط با محصولات خرید، فروش و کنترل موجودی به خوبی مشهود می‌شود.

مدیریت کنترل کیفیت (QCS)

سیستم کنترل کیفیت راهکار جامع صنعتی فنارپی، با تمرکز بر برنامه‎‌‌ریزی و کنترل کیفی اقلام سازمان، سعی در افزایش مرغوبیت و مشتری‎ پسند بودن کلیه کالاهای تولیدی و غیرتولیدی سازمان دارد. کنترل کیفیت به عنوان یکی از دو شاخه اصلی گروه محصول مدیریت کیفیت، فعالیت‌های مربوط به ثبت اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با بررسی کیفیت محصولات، اقلام ورودی، مصرفی را انجام می‌دهد.

از مهم‎ترین قابلیت‎های محصول مدیریت کنترل کیفیت فنارپی می توان موارد ذیل را نام برد:

 • برنامه‎ریزی فعالیت‎های واحد کنترل کیفیت در سیستم
 • ارتباط با فرآیندهای خرید و تولید و کنترل بیشتر بر آنها
 • دسته‎بندی کلیه اقلام سازمان در سیستم و تعیین وضعیت کیفی آنها
 • افزایش رضایت مصرف‌کنندگان
 • کاهش هزینه تولید
 • ریشه‎یابی مشکلات کیفی با استفاده از داده‎های ثبت شده درسیستم
 • کاهش هزینه‌های ناشی از ضایعات
 • گزارش لحظه‎ای از وضعیت کیفی اقلام ورودی و محصولات
 • کاهش ضایعات
 • بهبود روش انجام کار
 • تحلیل کیفی تامین‎کنندگان با استفاده از داده‎های معتبر ثبت شده

مدیریت تضمین کیفیت (QAS)

تضمین کیفیت فرآیندی گسترده برای جلوگیری از نقص کیفیت است. تضمین کیفیت مجموعه‎ای از فعالیت‎های استاندارد و از پیش تعیین و تصویب شده است که بوسیله آنها اطمینان یابیم سازمان بهترین محصول و یا خدمت را به مشتریان خود ارائه می‎دهد. از سویی دیگر تضمین کیفیت بکارگیری راهکارهایی برای افزایش میزان رضایتمندی مشتریان، کارفرمایان و کاربران است. به عبارت دیگر تضمین کیفیت یک سوپاپ کنترل میزان رضایت استفاده کنندگان از تولید و یا خدمات سازمان است.

محصول تضمین کیفیت فنارپی برای بررسی نحوه انجام فرآیندها و میزان تطابق آن‌ها با اهداف و استاندارد‌های سازمان ارائه شده است. این محصول با توجه به یکپارچگی با سایر محصولات فنارپی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به‌صورت سیستماتیک نسبت به بررسی استاندارد بودن فرآیند‌ها در سازمان اقدام کنند.

از مهم‌ترین مزایای سیستم تضمین کیفیت فنارپی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 • بهبود فرآیند‌های کنترلی
 • ممیزی‌های نظارتی یکپارچه
 • بررسی شاخص‌های بهبود فرهنگ و همکاری
 • آموزش بهتر کارکنان و مدیریت
 • افزایش مشارکت کارکنان
تماس با شرکت فناپ زیرساخت

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.