ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی

ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی (HSE)

گروه محصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست، با توجه به درک اهمیت و گسترش روابط سازمان‌‌ها با محیط بیرون آن و همچنین بررسی میزان رشد کسب‌وکار‌ها توسعه داده شده است. این محصول چهار کاربرد اصلی و مهم دارد:

  • سلامت کارکنان
  • پیشگیری از خطرات
  • اعلان حادثه
  • برنامه‌ریزی برای آمادگی مقابله با خطرات به‌وجود آمده

محصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی (HSE)

  • محصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی، با توجه به درک اهمیت و گسترش روابط سازمان ها با محیط بیرون از آن‌ها و اهمیت هرچه بیشتر رفع مخاطرات موجود در محل کار و حفاظت از سلامت کارکنان توسعه یافته است.از جمله قابلیت‌های این گروه محصول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

1. ثبت و ارزیابی سیستماتیک حوادث و شبه حوادث

2. مشاهده لحظه‌ای آمار حوادث و شبه حوادث و شاخص‌های کلیدی سازمان در سیستم

3. امکان ثبت حوادث و شبه حوادث به محض وقوع آن از طریقق اپلیکیشن موبایل

4. بررسی و صدور سیستماتیک مجوز کار از طریق سیستم اپلیکیشن موبایل و وضعیت لحظه‌ای مجوزها

5. ثابت و ارزیابی سیستمی انواع ریسک، نواحی خطر و فعالیت‌های پرخطر

6. یادآوری سیستمی زمانی ارزیابی مجدد ریسک‌ها به صورت دوره‌ای یا در تاریخ‌های مشخص

7. ثبت خودکار ریسک‌های شناسایی شده ناشی از حوادث و شبه حوادث

8. امکان برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای HSE با تاریخ‌های ارزیابی دوره‌ای یا نامتناوب

9. یادآوری سیستمی زمان‌های اجرای بازرسی

10. برنامه‌ریزی ادواری آزمایشات و معاینات در سیستم و کنترل شاخص های سلامت

تماس با شرکت فناپ زیرساخت

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.