پروژه فولاد زرند ایرانیان

یکپارچه‌سازی زیرساخت و پیاده‌سازی ERP

یکپارچه‌سازی زیرساخت و پیاده‌سازی راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمانی

وجود سیستم‌های جزیره‌ای و عدم ارتباط موثر میان بخش‌های مختلف شرکت فولاد زرند ایرانیان، موجب پراکندگی اطلاعاتی میان بخش‌ها شده است. همچنین مقاومت در مقابل تغییر و استفاده از رویه‌های سنتی در عصر دیجیتال موجب افزایش زمان انجام امور و گزارشگیری نادرست شده بود. ثبت گزارشات به شیوه سنتی، گزارش‌گیری بر اساس داده‌های لحظه‌ای و تصمیم‌سازی صحیح را براساس داده کاوی گزارشات غیر ممکن کرده بود. عدم توانایی فنی پیمانکار قبلی در استقرار راهکاری جامع به منظور یکپارچه سازی در فرایندها و بخش‌ها و همچنین عدم آشنایی پیمانکار با صنعت و فرایندهای مرتبط.

مشتری

فولاد زرند ایرانیان

زمان انجام

از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲

مکان

زرند، کرمان
پروژه شرکت فولاد زرند ایرانیان

ما چطور به آنها کمک کردیم؟

- امکان ثبت گزارشات به صورت ساده و در لحظه با سرعت بیشتر

- اشتراک‌گذاری داده‌ها با بخش‌ها و سطوح مختلف سازمانی از طریق یک سیستم یکپارچه

- تسهیل فرایند پیگیری امور و امکان رهگیری هر فعالیت به صورت لحظه‌ای

- جلوگیری از بروز زیان‌های مالی از طریق یکپارچه‌سازی

- امکان استفاده از اطلاعات یکپارچه در برنامه‌ریزی‌های آینده (برنامه ریزی استراتژیک)