گفت‌وگوی مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ زیرساخت با اکو ایران

فناوری‌های نوپدید نوشداروی صنعت ایران

درباره چرایی و چگونگی تحول بنیادین در صنعت ایران

مهدی ایزدیار فناپ زیرساخت

مهدی ایزدیار در گفت‌وگو با اکو ایران به بررسی ضرورت‌های تحول بنیادین در صنعت ایران پرداخت و در این زمینه چالش‌ها و راهکارها را برشمرد و به تشریح دلایل اثربخش نبودن راهکارها پرداخت از نقش و رویکرد دولت دراین زمینه گفت و دست آخر از عوامل بازدارنده تحول در صنایع گفت و به بیان بسترهای بکارگیری فناوری‌های نوپدید در صنعت و هوشمندسازی در صنعت پرداخت.

 

تحریم و تورم و رکود جزو چالش‌های اصلی صنایع محسوب می‌شوند. درباره آثار تحریم و رکود و تورم زیاد گفته شده و راهکارهای شناخته شده‌ای هم دارند اما پایین بودن بهره‌وری مسئله‌ای ورای دیگر چالش‌هاست و راهکارهای آن هم به پیچیدگی و دشواری حل معضل تورم و رکود و تحریم نیست لیکن در این زمینه ما در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه، اگر یک دوره بلندمدت 55‌ ساله را در نظر بگیریم، متوسط رشد اقتصادی کشور رقمی برابر با 4.6 درصد خواهد بود.

محاسبات نشان می‌دهد این رشد عمدتاً از محل رشد موجودی سرمایه ثابت حاصل شده است. حال آنکه آمار سازمان بهره‌وری آسیایی گویای آن است که برای مثال اقتصاد چین طی سال‌های 1970 تا 2014 بطور متوسط نرخ رشدی برابر با 8.6 درصد داشته که 36 درصد آن از محل رشد بهره‌وری به دست آمده است. در مورد اقتصاد هند نیز متوسط رشد اقتصادی طی همان دوره برابر با 5.3 درصد بوده که 35 درصد آن از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. بر اساس برآورد سازمان بهره‌وری آسیایی در مورد ایران، در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی ما برابر با 3.6 درصد بوده که سهم بهره‌وری در آن چیزی در حدود صفر بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که همواره رشد اقتصادی بلندمدت ما از محل رشد عوامل تولید بویژه موجودی سرمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. لذا به نظر می‌رسد تلاش برای بهبود بهره‌وری در کشور از مسیرهای همچون بکارگیری فناوری‌های نوظهور باید در اولویت باشد.

یکی دیگر از چالش‌های صنعت ما در میدان رقابت، کیفیت پایین کالاها و خدمات ما است، عوامل گوناگونی سبب می‌شود که کیفیت تولید محصولات در صنعت پایین باشد. عدم تعیین استانداردهای کیفیت، کنترل کیفیت (QC) نامناسب، نقص در فرایندهای بازبینی و آزمون محصولات و عدم اجرای تدابیر پیشگیری از خطا در پایین بودن کیفیت کالاها موثر است، موضوع دیگر فرسوده بودن زیرساخت‌های صنعتی ما هستند و بی توجهی به بحث هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا است، مواد اولیه نامرغوب، دخالت نیروی انسانی در فرایند تولید، کمبود نیروی انسانی ماهر، بخشی از این چالش نیروی انسانی به طراحی نادرست برمی‌گردد که خود به دلیل ضعف دانش بنیادین در آن صنعت است که پیامد آن روی کیفیت محصول هم تاثیر دارد.

مصاحبه کامل مهدی ایزدیار، با اکو ایران را ببینید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *