دوره آموزشی مبانی تحول دیجیتال در فناپ زیرساخت

دوره آموزشی تحول دیجیتال شرکت فناپ زیرساخت

با توجه به حرکت جوامع به سوی دیجیتالی شدن و ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی سازمان‌ها در این زمینه، شرکت فناپ زیرساخت با هدف ایجاد نگرش و آموزش مدیران این شرکت، اقدام به برگزاری دوره آموزشی “مبانی تحول دیجیتال ” کرد.

این دوره با حضور مهدی شامی زنجانی در روزهای دوازدهم و نوزدهم دی‌ماه در سالن لیزینگ پاسارگاد برگزار شد.

استفاده از فناوری‌های دیجیتال در فرآیندهای کاری، لزوم و شیوه‌های تغییر تفکر نیروهای انسانی در خصوص فرهنگ دیجیتال در سازمان‌ها از مهم‌ترین مباحث طرح شده در این دوره بودند.

آموزش تحول دیجیتال در شرکت فناپ زیرساخت
آموزش تحول دیجیتال در شرکت فناپ زیرساخت
آموزش تحول دیجیتال در فناپ زیرساخت
آموزش تحول دیجیتال در فناپ زیرساخت
دوره آموزشی تحول دیجیتال در شرکت فناپ زیرساخت
دوره آموزشی تحول دیجیتال در شرکت فناپ زیرساخت