فناپ زیرساخت جزو 5 سازمان موفق در مواجهه با کرونا

مواجهه شرکت فناپ زیرساخت با بحران کرونا

تاثیر همه گیری کرونا بر کسب و کارهای کوچک و بزرگ انکار ناپذیر است. در دو سال اخیر بسیاری از کارکنان با تعدیل‌های گسترده روبرو شدند در حالیکه برخی شرکت‌ها با تغییر فرآیندهای خود و همخوان شدن با شرایط جدید توانستند علاوه بر عبور از بحران به رشد قابل توجهی نیز دست یابند. جاب ویژن به تازگی با نظرسنجی از حدود 2000 کارمند و کارفرما گزارشی تحت عنوان «تاثیر کرونا بر بازار کار» تهیه کرده است و فناپ زیرساخت را به عنوان یکی از 5 سازمان موفق در مواجهه با کرونا معرفی کرده است.

گزارش استخدام فناپ زیرساخت
گزارش استخدام فناپ زیرساخت

فرهنگ کاری فناپ زیرساخت

فضای کاری شــرکت فناپ زیرســاخت یک فضای دوســتانه، صمیمی و بر پایه حفظ احترام است. بــا توجه دانش محــور بودن شــرکت و حضور همکاران جــوان، پویا و با انگیزه، فرهنگ ســازمانی شــرکت بر پایه فراهم کردن امکان رشد فــردی و ارتقا مهارت های تخصصی و ارتباطی بنا شــده اســت. ما در فناپ زیرساخت تلاش می کنیم همگی در اتفاقات بزرگ شریک باشیم.

فناپ زیرساخت از نگاه آمار

در این گزارش، آماری از وضعیت استخدام فناپ زیرساخت در ایام کرونا ارائه شده است.

سرمایه های انسانی در فناپ زیرساخت
سرمایه های انسانی در فناپ زیرساخت

مزایای استخدام در فناپ زیرساخت

فناپ زیرساخت تسهیلاتی را برای همکاران خود فراهم کرده که محبوبیت این شرکت در میان کارجویان را افزایش داده است:

همکاری با فناپ زیرساخت
همکاری با فناپ زیرساخت

در حال حاضر فرصت‌های شغلی متعددی در فناپ زیرساخت وجود دارد که از اینجا قابل مشاهده است.

اقدامات هدفمند فناپ زیرساخت در دوره شیوع کرونا

محمدتقی یامی عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری فناپ زیرساخت
محمدتقی یامی عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری فناپ زیرساخت

محمدتقی یامی عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری فناپ زیرساخت، اقدامات صورت گرفته توسط شرکت در دوره کرونا را اینطور بیان کرد:
۱- واکسیناسیون تمامی همکاران شرکت
۲- تدوین پروتکل های بهداشــتی از ابتدای شیوع ویروس کرونا ( تهیه ماسک، الکل، تب سنجی و اکسیژن سنجی روزانه و … )
۳- تدوین دستورالعمل دورکاری
۴- تدویــن شــیوه نامه و فلوچــارت مواجهه با بیماری کرونا و اطلاع رســانی به تمامی همکاران
۵- اعطای ۱۴ تا ۲۱ روز تسهیلات مرخصی با حقوق به همکاران مبتلا به کرونا
۶- اعطای بســته کمک معیشــتی کرونا شــامل وســایل بهداشــتی و ارزاق به همکاران واجد شرایط
۷- اعطای مســاعدت مالی با عنوان «پرداخت کمک هزینه معیشــتی پاندمی کرونا» به تمامی همکاران
۸- برقراری دورکاری ۵۰ تا ۹۰ درصدی همکاران در ایام پیک کرونا
۹- مهیا کردن زیرســاخت های لازم جهت برگزاری جلسات ، دوره های آموزشی و مصاحبه های استخدام به صورت آنلاین

گزارش کامل را می‌توانید از اینجا بخوانید.