دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، روز سه شنبه ۲۸ دی سال ۱۴۰۰ با حضور جمعی از مسئولان کشوری، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه در سالن اجلاس سران، برگزار شد.
در این مراسم مهدی ایزدیار مدیرعامل شرکت فناپ زیرساخت جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد.

جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از سال ۱۳۸۹ هر ساله برگزار می‌شود، بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده است.

جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-شرکت-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-شرکت-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران،-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران،-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-مهدی-ایزدیار-مدیرعامل-شرکت-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-مهدی-ایزدیار-مدیرعامل-شرکت-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-با-شرکت-فناپ-زیرساخت
جایزه-ملی-مدیریت-مالی-ایران-با-شرکت-فناپ-زیرساخت