All posts tagged: صنعت هوشمند

مهدی عرب زاده یکتا فناپ زیرساخت

محصولات و خدمات فناپ زیرساخت در هوشمندسازی صنعتی کامل است

مهدی عرب‌زاده یکتا، مدیر ارشد کسب‌وکارهای صنعت هوشمند فناپ زیرساخت، دیروز در پیش‌رویداد شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوشمندسازی صنعت معدن به تبیین فعالیت‌های فناپ […]

ادامه مطلب