پروژه هلدینگ میدکو

یکپارچه‌سازی زیرساخت و پیاده‌سازی ERP

یکپارچه‌سازی زیرساخت و پیاده‌سازی راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمانی

باتوجه به استفاده از نرم‌افزارهای پراکنده و متفاوت در بخش‌های مختلف هلدینگ میدکو که کنترل و تصمیم‌گیری را برای مدیران دشوار کرده بود، اهمیت استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و مدیریتی برای پیشبرد امور روزمره هلدینگ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت حفاظت از اطلاعاتِ تعدادی از بزرگ‌ترین کارخانجات تولیدی در کشور و عدم تمایل مدیران ارشد به استفاده از راهکارهای غیربومی به دلایل امنیتی.
ERPهای غیربومی به دلیل عدم تناسب با فرهنگ و قوانین و الزامات کسب وکار در ایران، جامعیت نداشته و از طرفی رابط کاربری پیچیده و زبان انگلیسی، آن‌ها را برای استفاده کارکنان در سطوح مختلف دشوار می‌سازد.

مشتری

هلینگ میدکو

زمان انجام

از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲

مکان

تهران
پروژه هلدینگ میدکو

ما چطور به آنها کمک کردیم؟

-پیاده‌سازی فنارپی در میدکو منجر به افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی شده و به علاوه منجر به دستاوردهای دانشی و ارتقا سطح میدکو جهت دستیابی به صنعتی با کلاس جهانی شده است.