پروژه فولادسازی زرند

طراحی و پیاده سازی مرکز داده

طراحی و پیاده سازی مرکز داده

 مجموعه داده‌هایی که در شرکت در ضمن فرایند کارهای معدنی تولید می‌شد به انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش نیاز داشت. وجود رقبای متعدد و بازار رقابتی، نیاز به راهکاری برای استفاده استراتژیک از داده‌های به دست آمده از بخش‌های مختلف شرکت را بیش از پیش ضروری کرده بود.

عدم هماهنگی و یکپارچگی نبودن سیستم‌ها با یکدیگر و وجود سیستم‌های جزیره‌ای در مجموعه شرکت، منجر به کندی عملکرد و پاسخگونبودن نیازهای رو به گسترش این مجموعه می‌شد.

عدم مطابقت قابلیت‌های ERP های غیربومی با نیازها و فرایندهای موجود در شرکت و همچنین نبود هماهنگی و تطابق با فرهنگ مالی و اداری کشور، منجر به شکست استقرار سایر راهکارها در این مجتمع شده بود.

مشتری

هلدینگ پاسارگاد

زمان انجام

از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲

مکان

استان کرمان
Image
پروژه فولادسازی زرند

ما چطور به آنها کمک کردیم؟

شبکه زیرساخت در دو بخش عمده تجهیزات غیرفعال (Passive) شامل فیبر و کابل نوری و شبکه کابل مسی نصب و تجهیزات فعال (Active) از قبیل سوئیچ، سرور و استوریج ارائه شد. این تجهیزات جهت ساماندهی نیاز به راه‌اندازی مرکز داده (Server) دارد که در این شرکت با 22 رک در کلاس 2 با تمام تجهیزات مربوطه طراحی و در فضایی به وسعت 250 مترمربع نصب شد. در اینجا فنارپی بعنوان سامانه ERP فناپ زیرساخت در مجموعه میدکو بطور کلی راه‌اندازی شد. در ادامه این شرکت به زیرساخت ارتباطی برای انتقال داده‌ها بمنظور استفاده از بستر فناوری اطلاعات برای کنترل و پایش فرایند تولید نیاز داشت. سپس قریب به ۱۲۰۰ دوربین نظارت تصویری نصب و سرویس‌های جانبی آن شامل وویپ و میدارپی و … به تدریج ارائه شد. این دوربین‌ها امکان نظارت مستقیم بر عملکرد تجهیزات و همچنین نقش مراقبتی از محیط کارخانه را نیز انجام می‌دهد.