در حال مرور: هوش مصنوعی

7 گام اساسی برای پیاده‌سازی فناوری‌های شناختی در سازمان

7 گام مهم برای پیاده‌سازی فناوری‌های شناختی در سازمان

فناوری‌های شناختی جزو ارزش‌آفرین‌ترین ابزارهای سال‌های اخیر بوده‌اند و سازمان‌های زیادی را در طیف وسیعی از صنایع مختلف – چه از نظر سودآوری و چه از نظر بهینه‌سازی فرایندها – متحول کرده‌اند. اگر به دنبال برنامه‌ای برای تحول دیجیتال سازمان خود هستید، اکنون وقتش فرا رسیده است؛ در این برنامه، فناوری‌های شناختی باید نقشه ‌راه را تعریف کنند و سایر راهبردها حول این هسته، مدل تحول دیجیتال را کامل کنند.

ادامه مطلب