در حال مرور: حمل و نقل هوشمند

هشت شهر پیشرو در حمل‌ونقل هوشمند

هشت شهر پیشرو در حمل‌ونقل هوشمند و کنترل ترافیک شهری

در این نوشتار بطور ویژه، استفاده از اینترنت اشیا و خودروهایی که با محیط اطراف و سایر خودروها و در هنگام حرکت، اطلاعات رد و بدل می‌کنند را در کانون این بررسی قرار می‌دهیم. 8 شهرِ پیشگام و پیشرو در استفاده از این فناوری‌ها مثال‌هایی از سرمایه‌گذاری و تمرکز اقتصادهای دنیا بر اهمیت و لزوم هوشمندسازی سامانه‌های کنترل ترافیک شهری هستند.

ادامه مطلب