All posts tagged: هوشمندسازی صنعتی

نمونه‌های کاربردی از مزایای بکارگیری فناوری‌های شناختی

نمونه‌های کاربردی از مزایای بکارگیری فناوری‌های شناختی

هدف فناوری‌های شناختی تعامل حداکثری بین انسان و ابزارهای ساخت اوست. گوگل، فیسبوک، آمازون و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر به دنبال تعریف الگوریتم‌ها و سخت‌افزارهای محاسبات شناختی هستند که در آن‌ها، دقت رباتیک با استدلال انسانی ادغام شده و با کمترین تلاش کاربر، بهترین نتیجه به او پیشنهاد ‌می‌شود.

ادامه مطلب