برچسب همه ی پست ها مدیریت جامع منابع سازمانی

ارتباط و نقش erp در انقلاب صنعتی چهارم

سیستم های ERP در تولید و ارتباط آن با انقلاب صنعتی چهارم

پیش از ظهور سیستم های ERP مدرن، فرایندهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط به‌واسطه مجموعه‌ای از ماشین‌آلات و پلتفرم‌های نرم‌افزاری انجام می‌شد. فناوری کامپیوتر وجود داشت، […]

ادامه مطلب