برچسب همه ی پست ها صنعت4

رقابت آی‌بی‌ام و گوگل در علوم شناختی

رقابت آی‌بی‌ام و گوگل برای سرمایه‌گذاری در علوم شناختی

بررسی جریان‌های مالیِ شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، از سرمایه‌گذاری حداکثری این بخش از صنعت در فناوری‌های شناختی خبر می‌دهد. وقتی شرکت‌هایی مانند گوگل و آی‌بی‌ام تمام قدرت خود را معطوف توسعه ابزار یا فناوری خاصی می‌کنند، یعنی آینده استفاده از فناوری در صنایع دیگر نیز در این ابزارها تعریف خواهد شد. به‌طور دقیق‌تر، این شرکت‌های قدرتمند و فعال در فناوری هستند که نوآوری و ابزارهای جدید و فناوری-محور را تعریف می‌کنند. بنابراین، آگاهی از عملکرد و جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها، دیدی روشن و راهبردی نسبت به شرکت‌های دیگر می‌دهد تا برای آینده فعالیت خود نقشه‌راه موفقی تعریف کنند.

ادامه مطلب