پیاده‌سازی راهکار جامع سازمانی ERP

سه چالش عمده مشتری

1- باتوجه به استفاده از نرم‌افزارهای پراکنده و متفاوت در بخش‌های مختلف هلدینگ میدکو که کنترل و تصمیم‌گیری را برای مدیران دشوار کرده بود، اهمیت استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و مدیریتی برای پیشبرد امور روزمره هلدینگ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
2- اهمیت حفاظت از اطلاعاتِ تعدادی از بزرگ‌ترین کارخانجات تولیدی در کشور و عدم تمایل مدیران ارشد به استفاده از راهکارهای غیربومی به دلایل امنیتی.
3- ERPهای غیربومی به دلیل عدم تناسب با فرهنگ و قوانین و الزامات کسب وکار در ایران، جامعیت نداشته و از طرفی رابط کاربری پیچیده و زبان انگلیسی، آن‌ها را برای استفاده کارکنان در سطوح مختلف دشوار می‌سازد.

ما چطور به آن ها کمک کردیم؟

پیاده‌سازی فنارپی در میدکو منجر به افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی شده و به علاوه منجر به دستاوردهای دانشی و ارتقا سطح میدکو جهت دستیابی به صنعتی با کلاس جهانی شده است.

چرا ما در این پروژه بهترین انتخاب برای مشتری بودیم؟

1- حذف سیستم‌های جزیره‌ای و ایجاد نظم، هدفمندی و یکپارچگی شرکت‌های زیرمجموعه در سطح هلدینگ که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود.
2- توانمندی شرکت فناپ زیرساخت در انجام پروژه‌های نرم‌افزاری در سطح ملی (سازمان‌های بزرگ – مقیاس)
3- ایجاد گزارشات بهنگام و یکپارچه جهت استفاده در تصمیم‌سازی‌های استراتژیک مدیران ارشد هلدینگ

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.