فولاد سیرجان

سه چالش عمده مشتری

1- وجود رقبای متعدد و بازار رقابتی، نیاز به راهکاری برای استفاده استراتژیک اطلاعات به دست آمده از بخش‌های مختلف شرکت فولاد سیرجان ایرانیان را بیش از پیش ضروری ساخته است.
2- شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به لحاظ گستردگی یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولاد در کشور و دارای بخش‌های مختلفی است که عدم هماهنگی و یکپارچگی آن‌ها با یکدیگر و وجود سیستم‌های جزیره‌ای در آن، منجر به کندی عملکرد و عدم پاسخگویی نیازهای رو به افزایش این مجتمع داشته است.
3- عدم شناخت کافی و مطابقت ERP های غیربومی با نیازها و فرایندهای موجود در شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و همچنین عدم هماهنگی و تطابق با فرهنگ مالی و اداری کشور، منجر به شکست استقرار سایر راهکارها در این مجتمع شده است.

ما چطور به آن ها کمک کردیم؟

1- امکان برنامه‌ریزی دقیق سیستم نگه‌داری و تعمیرات
2- دسترسی کامل به تمام مراحل و فرایندهای کار
3- حل مشکلات ناشی از عدم یکپارچگی سیستم‌های جزیره‌ای
4- افزایش راندمان کاری با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان سیستم‌های مختلف
5- امکان گزارش‌گیری سریع و دسترسی به اطلاعاتِ بهنگام جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک

چرا ما در این پروژه بهترین انتخاب برای مشتری بودیم؟

1- بهره‌گیری از مشاوران خارجی مانند POSCO کره جنوبی و PSI METAL آلمان جهت ایجاد نرم‌افزاری بومی
2- یکپارچگی فرایندها و استانداردسازی ساختار اطلاعات
3- ایجاد هوشمندی در کسب وکار

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.